PATENTS REQUESTS 2012


1. M. Popescu, F. Sava, A. Lőrinczi, A. Tomescu, C. Simion, G. Socol, I.N. Mihailescu, S. Miclos, D. Savastru,

Material sensibil la gazul metan şi sensor de prag pentru detecţia metanului